Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. Программы общеобразовательных учреждений. классы. Часть 10

Кузнецов М.И. Марков В.В. Латчук В.Н. Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для пятых классов. Материал учебника разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего образования. Среди основных вопросов можно назвать следующие: основы безопасности личности, опасные вещества и продукты питания, загрязнение среды обитания, виды ранений, их причины и первая помощь и т.д. Основы безопасности личности, общества и государства.

Капитонова. -СПб. КАРО, 2002. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл.

Просмотреть прототип задания 315633 — Единый. www.mathnet.spb.ru/rege.php?proto 315121Сохраненная копияЗадания единого государственного эк. PDF Рабочая программа по музыке и пению для 7 класса школы 8 видаgorinternat.68edu.ru/files/muz7-1-.p. евгения волощук решебник по литературе 6 класс — YouTube 0:16https://www.youtube.com/watch?v nLE. Применение логических опорных сигналов и конспектов на уроках. Методическая разработка по истории 7 класс по те. Конспект урока по литературе в 8 классе на тему Слово о полку.

2012 «Об образов. Учебник: Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. А. Т Смирнова. М.

Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків FORM-OSE науки про безпеку мають світоглядно-професійний характер. До них належать: гуманітарні філософія, теологія, лінгвістика природничі математика, фізика, хімія, біологія інженерні науки опір матеріалів, інженерна справа, електроніка науки про людину медицина, психологія, ергономіка, педагогіка науки про суспільство соціологія, економіка, право . Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності. Короною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, охорона навколишнього середовища, промислова екологія і багато інших дисциплін. Потрібно відмітити, що безпека життєдіяльності поки що не може вважатися наукою, оскільки в ній відсутні деякі ознаки, обов язково притаманні кожній науці, такі як особливі методи та структура досліджень тощо. Водночас є підстави вважати, що саме зараз вона формується як наука.